Kráľovič s.r.o., SNP 842, 972 47 OSLANY, tel: 046/549 14 39 systém upevnenia technického zariadenia budov
Odber je možný z našich skladových priestorov do 48 hodin UPS, alebo do 7 dní našou autodopravou. Vodovodné batérie - umývadlá - sprchy  Široký sortiment umývadiel, skriniek a doplnkov. Veľký výber vodovodných batérií, tesnení a hadíc. Zásuvné hrdlá s tesniacim krúžkom, trubky PVC, PPR, ALTEX, HT, PLAST Rozsiahly sortiment tvaroviek a príslušenstva Široký soriment kotviacich zariadení Červené kanalizačné rúry AWADUKT PVC SN8 classic spája vysokú kruhovú tuhosť s pružnosťou potrebnou pre moderný systém kanalizačných potrubí. Mimoriadna hospodárnosť je okrem toho ideálnym predpokladom na všetky použitia v oblasti mimoriadne zaťaženého kanalizačného potrubia. VO a MO pre podlahové vpuste                 pre kanalizačné vpuste