Kráľovič s.r.o., SNP 842, 972 47 OSLANY, tel: 046/549 14 39 systém upevnenia technického zariadenia budov
Kotle na ústredné vykurovanie V našej ponuke nájdete široký sortiment kotlov a pecí pre ústredne vykurovanie podľa spaľovacieho média: kotle na pevné palivo splyňovacie kotle paletové kotle plynové kotle